Destinatii populare TEZ TOUR:
  • toate destinatiile
  • All inclusive
  • Exotice
  • Explorare
  • Familie
  • Iarna
  • Plaja
  • Ski
  • Summer

Contract cu turistul

Varianta PDF a contractului de prestari servicii de calatorie o gasiti aici:
Contract cu turistul
 
CONTRACT DE COMERCIALIZARE A
PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
NR…………../……….....
 
I. PREAMBUL
 
Partile:
 
A. AGENTIA DE TURISM ORGANIZATOARE
Agentia de turism TEZ TOUR SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Herastrau nr. 1, etaj 3, ap. 8, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/4413/2007, CUI 21261300, posesoare a Licentei de turism nr……………./……… avand deschise urmatoarele conturi bancare: Banca Transilvania Sucursala Victoria: RO 57 BTRLRONCRT0395381301 (RON), RO 07 BTRLEURCRT0395381301 (EUR) si Banca Comerciala Romana, sucursala Lipscani: RO 77 RNCB 0090102192920001 (RON), RO 50 RNCB 0090102192920002 (EUR), reprezentata de domnul Andrei Sandu in calitate de Director general, denumita in continuare „Agentia de Turism Organizatoare sau TEZ”)
prin reprezentant conventional,
 
B. AGENTIA DE TURISM INTERMEDIARA
Agentia de turism ………………………………………………….SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in …………………………………………..., nr. …………..., Sector……, orasul ………………………………, jud. ……………………………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……………………….., CUI …………………….., posesoare a Licentei de turism nr. …………/……… tip …………………………….., reprezentata de dl./dna. …………………………………………………………….. in calitate de Administrator, denumita in continuare „Agentia de Turism Intermediara sau ATI”,
 
C. CALATOR CONTRACTANT IN SCOP DE FACTURARE
Date Personale:
Nume si prenume            ……………………………………………………………………………………………
Adresa domiciliu               ……………………………………………………………………………………………
Telefon mobil                     ………………………………………………..............................................
E-mail                                    ……………………………………………………………………………………………
 
denumit in continuare „Calator Contractant”, in nume propriu si in numele si pe seama celorlalti calatori insotitori, dupa caz,
 
au convenit incheierea prezentului contract de privind achizitionare de la si executarea de catre TEZ a pachetului de servicii de calatorie (”Pachetul TEZ”) prevazut in prezentul contract.
 
II. APLICABILITATE
1. Toate drepturile si obligatiile nascute prin semnarea de catre Calatorul Contractant a prezentului contract se considera a fi valabile si in privinta calatorilor insotitori.
2. Formularul privind furnizarea informatiilor precontractuale standard constituie Anexa 1 a prezentului contract (”Formular de Informare precontractuala”).
3. Formularul privind acordul cu privire la procesarea datelor personale in vederea executarii serviciilor de calatorie si a celor asociate ce compun Pachetul TEZ este prevazut in Anexa 2 (”Formular GDPR”).
 
III. DURATA
1. Prevederile prezentului contract se aplica raporturilor juridice stabilite intre TEZ, reprezentata de ATI si toti Calatorii reprezentati de Calatorul Contractant prin solicitarea, negocierea si achizitionarea serviciilor de calatorie si asociate ce compun Pachetul TEZ.
2. Contractul intra in vigoare la data semnarii sale si inceteaza prin executarea ultimei componente a serviciului de calatorie sau a celui asociat din Pachetul TEZ.
 
IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului Contract este cumpararea Pachetului TEZ si cerintele speciale solicitate de Calatorul Contractant si acceptate de TEZ, daca este cazul.
 
V. ALTE CLAUZE
Prezentul contract se completeaza cu prevederile clauzelor contractuale standard ce constituie Anexa 3 (”Conditii Contractuale”) a prezentului contract si cu prevederile legislatiei in vigoare.
 
Prezentul Contract contine 3 pagini si 3 Anexe si a fost incheiat, astazi, data semnarii, la Bucuresti, in trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
Anexele prezentului contract fac parte integranta din acesta:
Anexa nr. 1 (”Formular de Informare precontractuala”);
Anexa nr. 2 (”Formular de date cu caracter personal GDPR”);
Anexa nr. 3 (”Conditii Contractuale”);
Anexa nr. 4 ("Voucher de calatorie").
 
 
 
 
 
Agentie de turism organizatoare TEZ TOUR SRL
prin Mandatar cu reprezentare
 
.............................................................................SRL
Calator Contractant
(Nume si Prenume)
 
..................................................................................

Amplasati steagul intr-un punct dorit pe harta
OK
For the convenience of users, providing personalized information, remembering personal preferences and site settings, our site uses cookies and other similar technologies. To use the site you must confirm your consent to use the specified technologies. Detalii
Accept